1. jan, 2013

Skänkt duva till förbundsmötet

Denna duva har jag skänkt till Gärds Köpinge, de kommer att auktionera ut den på förbundets årsmöte.