28. jan, 2014

OMDR - Sydafrika

"Nobel Wittebek" har åter igen visat sig vara en avelshane av högsta diginitet!

Hanen är far till "Ellen" som 2013 vann 1:a national och 5:e international samt 6:e international Essduva FCI Ungern -13, han är dessutom far till "Nobel PC" som är far till "Jasminko" som på OMDR Sydafrika 2011 vinner 7:e national och 1593 int final One loft Race sydafrika 578 km / 3479 d. "Jasminko" i sin tur är farfar till årets 2:a nat final race OMDR Sydafrika och 729:e int / 3478 d.

"Nobel Wittebek" är helbror till: "King Wittebek" som är far till "Ewelina"

FCI UNGERN 2012
5:e int Essduva
1:a nat Essduva
1 nat final 331 km
1 nat semi-f 120 km
1 nat semi-f 175 km

"Nobel Wittebek" är också helbror till "Miss Max" som är mor till "Maria"

1:a nat Jinzhong final race 504 km - Kina, 209:e int Jinzhong 504 km / 3741 d.

Föräldrar till "Nobel Wittbek" - "King Wittebek" - "Miss Max" är superparet!

3203546 03 "Elfpender Wittebek" x 3288289 98 "Witooge 5x3"