20. maj, 2013

Mjölby 132 km 2013-05-18

Första racet för säsongen avklarad!

1-2-3-4-5-12-13-18-19-21-23-32-33-34.../161 d.

Efter den sena våren och dåliga träningstillfällen beslutade föreningen sig för att korta ned första tävlingen från Jönköping 221 km till Mjölby 132 km. Ett klokt beslut visade det sig, dis och dimma låg ganska tät vid ankomsten Mjölby, runt 09:30 började det att klarna upp och klockan 10:00 öppnades så burarna för de 158 duvor som kom till start. Trotts detta blev det en utdragen historia, med låga hastigheter. Först hos mig var det 4 hannar som alla kom samtidigt, från rätt håll och ganska högt. Först att bli stämplad var Derby 10 111 "Lotto 111" tätt följd av 80 09 601 "Joker, tredje plats på slaget blev 80 10 1183 "Wince" som var några sekunder före 80 10 1197 "De Witten". Femte duvan kom först efter dryga 20 minuter, det var 80 10 1086 "Super Witpen" även han son till "Montjuich 020".

Derby 10 111 "Lotto111" gåva från Clas Ridell, son till hans "Delta" som var 4:e distriktets bästa ettåring 2007.

80 09 601 "Joker" son till "Montjuich 020" x "Rebecca"

80 10 1183 "Wince" barnbarn till "Montjuich 020" x Rebecca"

80 10 1197 "De Witten" son till "Montjuich 020" x "Rebecca"