FCI Thailand 2011
Nongkai – Bankok 520 km
Emiel Denys
Vinner Princess Cup 
för andra gången!

Vinnande duvan 3011545 11 är en liten mörkblå hona, liknar mycket ”Limoges hen 1980” som vann 1:a nat Limoges ettåringar 1981.

Far: 3008081 08 ”Den 081” son efter en bror till ”Edelman” 2:a int San Sebastian x syster ”Libelle” 1:a int San Sebastian.

Mor: 3004833 04 ”Daughter Black Diamond”, syster till ”Black Panther” 5 x Barcelona och 4:e nat Essduva Barcelona 1998 –02.

Emiel klockar de två första Belgiska duvorna bland 907 deltagare, och 6 duvor topp 113.

FCI Thailand 2011
Nongkai – Bankok 520 km
Emiel Denys
Vinner Jackpot
för andra gången!
Första gången man tävlade i ”Jackpot” var 2009.
I Asien älskar alla att spela och de flesta spelar hårt och med stora belopp. 
Emiel lockades med även han till att spela, varje odlare kan ställa upp med en grupp på 5 duvor, priset för detta är 50000 bath, den första duvan av dessa vinner hela potten.
2009 vinner Emiel hela potten, då med en duva som kom på 12:e plats i finalen
2011 vinner Emiel nu för andra gången, det var inte duvan som vann Princess Cup utan den duvan andra duvan som kom på en 26:e plats i finalen.
Vinnaren av Jackpot med ringnummer 3155641 11 kommer från ett redan beprövad One Loft Race par. Paret har redan lämnat ”Best of the Country” åt den Kinesiska bankmannen Mr.Zhang from Wudi,Shaandong Province in 2009. 

Far: 3008807 08 ”Blauwe Catalunya, bror till 3:e Essduva FCI Catalunya –08. Son till ”Bonte Papa” x ”Blue Girl”, syster till Princess Cup vinnaren 2006!

Mor: 3203991 03 ”Zus Witpen Moor”. ”Witpen Moor” var en excellent långdistansduva som hjälpet till att bärga titeln 3:e nat Champion Långdistans KBDB 2007 åt Emiel Denys.

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
FINAL
NONGKAI 520 km
3:e - 7:e - 8:e national
103:e - 253:e - 266:e international
Den mest prestigefyllda tävlingen Nongkai i Thailand där vinnaren vinner "Kings Cup" och första utländska duvan "Princess Cup".
Sverige hade till finalen 35 duvor kvar av de 1445 som släpptes klockan 06:40 i Nongkai 520 km.
Vinnaren i år blir en Thailändare och andra duvan blir Emiel Denys duva 3011545 11, Emiel Denys tävlade tillsammans med Japanen  Kazuo Matsuba. 
Första Svenska duvan blir M Touams 07 11 1004 som stämplas som 4:e duvan bland de 1445 startande, även andra duvan tillhör M Touam som stämplades på en 71:a plats.
3:e Svenska duvan var min egen 80 11 048 "Olle" som stämplades som 103:e duva. 
Av de 1445 som startade har 343 stämplas först dagen, av de 35 Svenska duvorna som startade har 10 stycken stämplas första dagen.

Tidigare resultat och härstamning:
80 11 048 "Olle"
103 pl 529 km/1445d Final
261 pl 175 km/1875d
380 pl 130 km/2228d
503 pl 175 km/1590d
583 pl 210 km/1629d Semifinal
605 pl 300 km/1562d Semifinal
656 pl 125 km/1727d
669 pl 148 km/1460d
777 pl 125 km/1520d
866 pl 148 km/2030d
1058pl 325 km/1510d Semifinal

Far: 00 09 487 "Danny"
Farfar: 80 00 813 "Hercules"
Farmor: 3175703 06 "Mimitje" orig Andre Vermote, mor till "Malin"4:e nat Nongkai 299:e int Nongkai 520 km / 1554 d finalen 2010, mormor till "Ewa" 3:e nat och 330:e int Jinzhong 504 km /3741d finalen 2010.

Mor: 80 05 185 "Mimi"
Morfar: 3035318 93 "Dempsey" orig Andre Vermote
Mormor: 3303148 95 "Jeritza" orig Andre Vermote

Mina resultat finalen Nongkai 520 km.
3:e nat + 103:e int 80 11 048 "Olle"
7:e nat + 253:e int 80 11 060 "Inga"
8:e nat + 266:e int 80 11 074 "Waldy"80 00 813 "Hercules" farfar till 80 11 048 "Olle" min första från finalen Nongkai 520 km

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
FINAL
KHON KHEN 400 km.
3:e - 6:e - 9:e - 11:e - 15:e - 23:e national 6/6 d.
74:e - 91:a - 131:a - 167:e - 202:a - 360:e international 6/6 d.
Klockan 06:50 släpptes finalduvorna i Khon Khen 400 km, efter åtta träningar och tre semifinaler hade duvantalet reducerat ned till 419 startande.
Först hem bland de Svenska duvorna var Sava Mihajlovics 
20 11 567 som vinner 1:a national och 22:a international.
Andra Svenska duva hem var Lennart Sörenssons 26 11 193 som vinner en 2:a plats national och 45:e plats international.
Tredje Svenska duvan hem var min egen 80 11 057 "Eric" som vinner 3:e national och 74:e international.

Tidigare resultat och härstamning 
80 11 057 "Eric"
  74 pl 400 km/419d Final
  80 pl 210 km/561d Semifinal
135 pl 148 km/426d
148 pl 148 km/653d
170 pl 175 km/472d
228 pl 148 km/565d
229 pl 325 km/447d Semifinal
286 pl 175 km/580d
330 pl 125 km/440d
364 pl 300 km/464d Semifinal
397 pl 125 km/541d
503 pl 130 km/717d

Far: 00 08 630 "Hampus" orig Lars Åke Nilsson
Farfar: 9023135 07 orig M&G Casaert, son till "James"
Farmor: 9050748 02 Paola helsyster "Daisy" som är mor till M&G Casaerts "Dow Jones".
Mor: 00 08 531 "Miss Julien" orig Lars Åke Nilsson
Morfar: 9123299 06 orig M&G Casaert, son till "Ultra"
Mormor: 9134286 04 "Julien" orig M&G Casaert

Mina resultat på finalen från Khon Khen 400 km
av 6 insatta duvor i finalen.
  3:e nat +   74:e int 80 11 057 "Eric"
  6:e nat +   91:a int 80 11 068 "Engla"
  9:e nat + 131:a int 80 11 063 "Elias"
11:e nat + 167:e int 80 11 049 "Evelina"
15:e nat + 202:a int 80 11 061 "Eskil"
23:e nat + 360:e int 80 11 073 "Engelbrekt" 

00 08 630 "Hampus" far till 80 11 057 "Eric" 3:e national Khon Khen och 74:e int

Weili Loft
China
Torsdagen 8 november släpptes det 3368 ungar från 402 km i Weili Loft - Kina. Först bland de Svenska duvorna var min egen 80 11 0072 "Ewa" som placerade sig på en 869:e plats bland 3368 startande. 2114 duvor hemma första dagen!

80 09 669 "Tarzan" far till 80 11 0072 "Ewa" Sveriges första duva från 402 km i Kina!

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
Träning
Pak Chong 148 km.
Nongkai 1460 d.
Khon Khen 426 d.

Även fast det är bara 4 dagar kvar till finaltävlingen i FCI World Champion Race i Thailand så ger man duvorna ytterligare ett träningsläpp, denna gång från Pak Chong 148 km.
Finalen har man som tidigare meddelats flyttat fram till lördagen den 10 december. Efter dagens träning finns det 32 Svenska duvor med i finalen från Nongkai 520 km och 22 duvor på finalen från Khon Khen 400 km.

Under de senaste 32 dagarna har duvorna flugit följande:
  4 november 130 km
  7 november 148 km
  9 november 148 km
11 november 175 km
14 november 125 km
16 november 210 km (semifinal nr 1)
19 november 175 km
23 november 300 km (semifinal nr 2)
26 november 125 km
30 november 325 km (semifinal nr 3)
06 december 148 km

Resultat Nongkai - ungarna:
1:a Svenska duvan var Henrik H Tangs 26 11 226 som placerade sig på en 33:e plats bland 1460 startande
2:a Svenska duvan var Peter Nymans 13 11 183 som fick en 42:a plats
3:e Svenska duvan var Lars Åke Nilssons 13 11 416 som fick en 215:e plats.

Min första duva var 80 11 0052 "Simon" som placerade sig på en 336:e plats, mina övriga resultat: 347:e - 592:a - 626:e - 669:e - 701:a samt 1125:e plats.

Resultat Khon Khen - ungarna:
1:a  Svenska duvan var Sava Mihajlovics 20 11 567 som fick en meriterande 9:e plats bland 426 startande.
2:a Svenska duvan var Lars Åke Nilssons 13 11 421 som även den fick en bra placering genom att bli 21:a duva.
3:e Svenska duvan var min egen 80 11 061 "Eskil" som placerade sig på en 53:e plats.

Mina övriga resultat 119:e - 135:e - 150:e - 167:e samt 300:e plats  


80 07 640 "Witpen Witooge" mor till 80 11 0052 "Simon" som var min första duva bland Nongkai duvorna.

80 06 038 "Nascar" far till 80 11 0061 "Eskil" som var Sveriges 3:e och min första bland Khon Khen duvorna.

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
SEMIFINAL NR 3
Phon 325 km.
Nongkai 1510 d.
Khon Khen 447 d.
Så var den sista semifinalen avklarad innan den stora finalen som äger rum lördag den 10:e december. 
OBS! ändrat finaldatum.

Nong Kai - Bangkok    = 520 km
Khon Khen - Bangkok = 400 km
Sverige har i skrivande stund 30 duvor i finalen på Nong Kai 520 km och på Khon Khen 400 km 17 duvor.

Under de senaste 26 dagarna har duvorna flugit följande:
  4 november 130 km
  7 november 148 km
  9 november 148 km
11 november 175 km
14 november 125 km
16 november 210 km (semifinal nr 1)
19 november 175 km
23 november 300 km (semifinal nr 2)
26 november 125 km
30 november 325 km (semifinal nr 3)

Resultat Nongkai - ungarna:
1:a Svenska duvan var Peter Nymans som fick den fina placeringen som 22:a bland 1510 startande
2:a Svenska duvan var Lars Åke Nilssons 13 11 417 som placerade sig på en 131:a plats
3:e Svenska duvan var Lennart Sörenssons 26 11 178 som placerade sig på en 165:e plats

Min första duva var 80 11 064 "Elin" som kom på en 245:e plats, mina övriga resultat: 295:e - 514:e - 534:e - 609:e och 1058:e plats

Resultat Khon Khen - ungarna:
1:a  Svenska duvan var Lars Åke Nilssons 13 11 424 som placerade sig på en 32:a plats bland 447 startande
2:a Svenska duvan var min egna 80 11 061 "Eskil" som kom på en 39:e plats
3:e Svenska duvan var Peter Nymans 13 11 195 som kom på en 49:e plats

Mina övriga resultat: 137:e - 1889:e - 229:e  samt 299:e plats

80 06 038 "Nascar" far till 80 11 061 "Eskil" min första duva från Phon 325 km och 39:e plats bland Khon Khen ungarna

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
Träning
Muak Lek 125 km.
Nongkai 1520 d.
Khon Khen 448 d.

Åter igen en träning för våra Thailands ungar, denna gång från Muak Lek, visserligen "bara" 125 km, men med tanke på vad våra duvor hittills har presterat så är det imponerande hur väl de Svenska duvorna "hänger" med.
Under de senaste 22 dagarna har duvorna flugit följande:
  4 november 130 km
  7 november 148 km
  9 november 148 km
11 november 175 km
14 november 125 km
16 november 210 km (semifinal nr 1)
19 november 175 km
23 november 300 km (semifinal nr 2)
26 november 125 km

Resultat Nongkai - ungarna:
1:a Svenska duvan var Thomas Jönssons 41 11 587 som placerade sig på en 47:e plats bland 1520 startande.
2:a Svenska duvan var Henrik H Tangs 26 11 226 som placerade sig på en 105:e plats
3:e Svenska duvan var min egen 80 11 069 "Hans" som placerade sig på en 135:e plats

Mina övriga resultat: 249:e - 451:a - 642:a - 777:e - 1063:e samt 1227:e plats

Resultat Khon Khen - ungarna:
1:a  Svenska duvan var Sava Mihajlovic 20 11 567 som knep en imponerande 10:e plats bland 448 startande
2:a Svenska duvan var Henrik H Tangs 26 11 247 som placerade sig på en 45:e plats
3:e Svenska duvan 20 11 544 tillhörde även den Sava Mihajlovic som placerade sig på en 57:e plats.

Min första duva var 80 11 061 "Eskil" som placerade sig på en 63:e plats. Mina övriga resultat: 178:e - 183:e - 199:e - 330:e samt en 339:e plats

80 09 601 "Joker" morfar till 80 11 069 "Hans" min första duva av Nongkai duvorna på dagens träning

80 06 038 "Nascar" far till 80 11 061 "Eskil" som var min första bland Khon Khen ungarna på dagens träning från Muak Lek 125 km

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
2:a SEMIFINALEN
BUAYAI 300 km.
Nongkai 1562 d.
Khon Khen 464 d.

Andra semifinalen i FCI World Champion Race 2011 från Buayai 300 km blev en snabb historia med god hemkomst. Vinnande duvan hade nästan en hastighet av 1500 mpm.

Resultat Nongkai - ungarna:
1:a Svenska duvan var Alvar & Yvonne Stafs 20 11 093 som kom på en hedrande 11:e plats bland 1562 startande ( 14 sek efter 1:an)
2:a Svenska duvan var Lars Åke Nilssons 13 11 417 som även den kom högt i prislistan - en 29:e plats
3:e Svenska duvan var Lennarts Sörenssons 26 11 174 som fick en 76:e plats.

Min första duva denna gång var 80 11 060 "Inga" som kom på en 191:a plats, övriga resultat: 453:e - 605:e - 635:e - 754:e samt en 773:e plats.

Resultat Khon Khen - ungarna:
1:a  Svenska duvan var Lennart Sörenssons 26 11 176 som även var den första duvan bland de Svenska på först semifinalen. Denna gång en 27:e plats bland 464 startande
2:a Svenska duvan var Lars Åke Nilssons 13 11 424 som fick en 74:e plats
3:e Svenska duvan var Lars Åke Nilssons 13 11 421 som fick en 96:e plats.

Min första duva var 80 11 049 "Evelina" som kom på en 110:e plats, övriga resultat: 145:e - 213:e - 297:e - 304:e samt en 364:e plats

80 06 038 "Nascar" far till 80 11 060 "Inga" som var min första på semifinal 2 från Buayai 300 km.

80 00 813 "Hercules" far till 80 11 049 "Evelina" som var min första av Khon Khen ungarna på semifinalen från Buayai 300 km

Weili Loft
China
Tisdagen 22 november släpptes det 4157 ungar från 305 km i Weili Loft - Kina. Ett ganska tufft lopp där i 2181 ungar var hemma till kvällen, endast 1 duva över 1000 mpm.

Först och enda duva hemma på dagen bland de Svenska var 80 11 072 "Ewa" som placerade sig på en 1218:e plats och en hastighet av 781 mpm.

80 09 669 "Tarzan" far till 80 11 072 "Ewa" som var den första Svenska duvan hem på 305 km.

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
Träning
Sikhio 175 km.
Nongkai 1590 d.
Khon Khen 472 d.

Åter igen en träning för våra Thailands ungar, det är ett ganska tufft schema som våra duvor får vara med om.
Under de senaste 14 dagarna har duvorna flugit följande:
  4 november 130 km
  7 november 148 km
  9 november 148 km
11 november 175 km
14 november 125 km
16 november 210 km (semifinal nr 1)
19 november 175 km

Resultat Nongkai - ungarna:
1:a Svenska duvan var Peter Nymans 13 11 183 som placerade sig på en 33:e plats bland 1590 startande
2:a Svenska duvan var Touams 07 11 1004 som placerade sig på en 50:e plats
3:e Svenska duvan var Lars Åke Nilssons 13 11 416 som placerade sig på en 127:e plats

Min första duva var 80 11 048 "Olle" som placerade sig på en 503:e plats, övriga resultat: 601:a - 658:e - 723:e - 762:a - 919:e samt 1308:e plats

Resultat Khon Khen - ungarna:
1:a  Svenska duvan var Lars Åke Nilssons 13 11 424 som placerade sig på en 89:e plats bland 472 startande
2:a Svenska duvan var Sava Mihajlovics 20 11 593 som placerade sig på en 113:e plats
3:e Svenska duvan var Thomas Jönssons 41 11 593 som placerade sig på en 142:e plats

Min första duva var 80 11 063 "Elias" som placerade sig på en 151:a plats, övriga resultat: 170:e - 268:e - 322:a - 324:e - 376:e samt 404:e plats.

 
 

80 00 813 "Hercules" farfar till 80 11 048 "Olle" som var min första från Sikhio 175 km den 19 november

26 06 463 "William" morfar till 80 11 0063 "Elias" som var min första duva från Sikhio 175 km bland Khon Khen duvorna.

Weili Loft
China
Träning
19 november
Träning också i Kina på Weili Loft, 4271 ungar släpptes och först hem bland de Svenska duvorna var Lars Åke Nilssons 13 11 410 på en 763:e plats, även den andra Svenska duvan tillhör Lars Åke och det var 13 11 409 som flög in på en 1983:e plats. Tredje Svenska duvan var min egen 80 11 072 "Ewa" på en 3362:a plats.

80 09 669 "Tarzan" far till 80 11 072 "Ewa"

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
1:a Semifinalen
NAKORNRACHSRIMA 210 km.
Nongkai 1629 d.
Khon Khen 561 d.

Första semifinalen i FCI World Champion Race Thailand är nu genomförd, duvorna släpptes onsdag 16 november från Nakornrachsrima 210 km klockan 06:30.
Resultat Nongkai - ungarna:
1:a Svenska duvan var Lars Åke Nilssons 13 11 414 som placerade sig på en 26:e plats bland 1629 startande.
2:a Svenska duvan var Peter Nymans 13 11 183 som placerade sig på en 60:e plats
3:e Svenska duvan var Sav Mihajlovics 20 11 545 som placerade sig på en 107:e plats

Min första duva var 80 11 066 "Sven" som placerade sig på en 359:e plats. Mina övriga placeringar: 553:e - 560:e - 927:e - 1339:e - 1350:e - 1362:a - 1430:e plats

Resultat Khon Khen - ungarna:
1:a Svenska duvan var Lennart Sörenssons 26 11 176 som placerade sig på en 49:e plats bland 561 startande
2:a Svenska duvan var Henrik H Tangs 26 11 247 som placerade sig på en 69:e plats
3:e Svenska duvan var Lasse Löfgrens 80 11 057 "Eric" som placerade sig på en 80:e plats.

Mina övriga placeringar: 84:e - 186:e - 199:e - 223:e - 384:e samt 386:e plats

"Elfpender Wittebek" morfar till 80 11 066 "Sven", min första duva på semifinalen 210 km (Nongkai).

00 08 630 "Hampus" far till 80 11 057 "Eric" min första på semifinalen 210 km (Khon Khen)

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
Femte träningen 14/11 från
Mauk Lek 125 km.
Nongkai 1727 d.
Khon Khen 541 d.

Resultat Nongkai - ungarna:
1:a Svenska duvan blev Peter Nymans 13 11 183 som placerade sig på en 32:a plats bland 1727 d.
2:a Svenska duvan blev Lars Åke Nilssons 13 11 417 som placerade sig på en 59:e plats
3:e Svenska duvan blev Lennart Sörenssons 26 11 171 som placerade sig på en 201:a plats.

Mina första duva blev 80 11 064 "Elin" som placerade sig på en 371:a plats, övriga placeringar 644:e - 656:e - 1047:e - 1224:e - 1253:e - 1259:e samt en 1324:e plats.

Resultat Khon Khen - ungarna:
1:a Svenska duva blev Thomas Jönssons 41 11 593 som placerade sig på en 38:e plats bland 541 d.
2:a Svenska duva blev Lasse Löfgrens 80 11 061 "Eskil" som placerade sig på en 66:e plats.
3:e Svenska duvan blev Lasse Löfgrens 80 11 049 "Evelina" som placerade sig på en 70:e plats.

Mina övriga resultat: 273:e - 345:e - 397:e - 406:e samt 438:e plats.

80 06 038 "Nascar", far till 80 11 061 "Eskil" min första duva på dagens träning från Mauk Lek 125 km

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
Fjärde träningen 11/11 från
Sikhio175 km.
Nongkai 1875 d.
Khon Khen 580 d.
Under en veckas tid har man nu i Thailand tränat våra duvor 4 gånger, 130 km - 148 km - 148 km och idag 11/11 175 km.

Resultat Nongkai - ungarna:
1:a Svenska duva blev Leif Glevins 13 11 023 som fick en 62:a plats bland 1875 startande.
2:a Svenska duvan blev Lennart Sörenssons 26 11 171 som fick en 63:e plats.
3:e Svenska duvan blev Lars Åke Nilssons 13 11 417 som fick en 117:e plats på listan.

Först hem bland mina egna denna träning var 80 11 0064 "Elin" som placerade sig 228:e duva.
Övriga resultat: 261:a - 496:e - 533:e - 564:e - 733:e - 1074:e samt 1568:e plats.

Resultat Khon Khen - ungarna:
1:a Svenska duvan blev Lars Åke Nilssons 13 11 424 som fick en 67:e plats bland 580 startande.
2:a Svenska duvan blev Henrik H Tang 26 11 247 som fick en 68:e plats.
3:e Svenska duvan blev Thomas Jönssons 41 11 593 som fick en 70:e plats.

Först hem av mina egna var denna gång 80 11 0078 som placerade sig på en 102:a plats
Övriga resultat: 170:e - 222:e - 232:a - 283:e - 286:e -  456:e samt en 477:e plats

Följ resultat på denna länk:

26 06 463 "William", morfar till 80 11 0064 "Elin" som var min första unge från 175 km

80 07 855 "New Newton" far till 80 11 0078 "Endel" min första bland Khon Khen ungarna från 175 km

Weili Loft
China
Fredagen den 11 november åter igen ett träningsläpp i Kina, denna gång från 145 km. 
4573 ungar släpptes och efter en dryg timme var 1750 ungar hemma.
Först hem bland de Svenska ungarna var Lars Åke Nilssons
13 11 410 som fick en 102:a plats, andra Svenska ungen var Lasse Löfgrens 80 11 072 som placerade sig på en 387:e plats, den tredje tillhörde även den Lars Åke Nilsson.

80 09 669 "Tarxan" far till 80 11 0072 "Ewa" min första på träningen 145 km.

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
Tredje träningen 8/11 från
Pak Chong 148 km.
Nongkai 1801 d.
Khon Khen 569 d.

Nu vilar man inte på "hanen", i går 148 km och samma visa idag!
Resultat Nongkai - ungarna:
1:a Svenska duva blev Lars Åke Nilssons 13 11 414 som fick en 50:e plats bland 1801 d, stämplades 08:53:31
2:a Svenska duva blev Lars Åke Nilssons 13 11 419 som fick en 75:e plats bland 1801 d.
3:e Svenska duva blev Lennart Sörenssons 26 11 171 som fick en 192:a plats.
Vinnande duvan stämplades 08:51:13, klockan 13:27:12 var det 1618 duvor hemma av 1801 startande

Först hem av mina egna var 80 11 0064 "Elin" som knep en 826:e plats, övriga resultat: 932:a - 934:e - 940:e - 1095:e - 1260:e samt 1487:e plats.

Resultat Khon Khen - ungarna:
1:a Svenska duva blev Lars Åke Nilssons 13 11 424 som fick en 19:e plats bland 569 d, stämplades 08:53:14
2:a Svenska duvan blev Henrik H-Tang 26 11 247 som fick en 19:e plats bland 569 d.
3:e Svenska duvan blev Rolf Dahlkvist 28 11 347 som fick en 63:e plats bland 569 d.
Vinnande duvan stämplades 08:52:37, klockan 13:53:35 var det 505 duvor hemma av de 569 startande.

Först hem av mina egna var 80 11 0073 "Engelbrekt" som placerade sig på en 149:e plats, övriga resultat: 158:e  - 163:e - 228:e - 230:e - 392:a - 429:e samt en 484:e plats.


44 02 585 "Jason" far till 80 11 0073 "Engelbrekt" 149:e plats från Pak Chong 148 km.

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
Andra träningen 7/11 från 148 km.
Resultat Nongkai - ungarna:
1:a Svenska duvan blev Thomas Jönssons 41 11 0584 på en 45:e plats bland 2030 d.
Resultat Lasse Löfgren:
80 11 0052 "Simon"312:e plats.
Övriga resultat
315:e - 866:e - 1064:e - 1121:a - 1213:e samt 1224:e plats.

Resultat Khon Khen - ungarna:
1:a Svenska duvan blev Alvar & Yvonne Stafs 20 11 0138 på en 29:e plats bland 653 d.
Resultat Lasse Löfgren
80 11 0061 "Eskil" 120:e plats.
Övriga resultat:
198:e - 244:e - 317:e - 395:e - 407:e samt 451:a plats 

00 09 493 "Hero 493" far till 80 11 0052 "Simon" 312:e plats 148 km

80 06 038 "Nascar" far till 80 11 0061 "Eskil" 120:e plats 148 km

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011
Nu har även träningarna kommit igång i Thailand efter allt regnande.
Första träningen 4/11 från 130 km.
Resultat Nongkai - ungarna:
1:a Svenska duvan blev Lasse Löfgrens 80 11 0062 "Anitha" på en 89:e plats bland 2228 d.
Övriga resultat Lasse Löfgren:
197:e - 380:e - 1345:e - 1362:a - 1385:e samt 1554:e plats

Resultat Khon Khen - ungarna:
1:a Svenska duvan blev Thomas Jönssons 41 11 0593 på en 37:e plats bland 717 d.
Resultat Lasse Löfgren
80 11 0063 "Elias" 60:e plats
Övriga resultat Lasse Löfgren:   
289:e - 323:e - 364:e - 494:e samt 503:e plats
 

3006438 06 "Den Elfpender" farfar till 80 11 0062 "Anitha" första Svenska duvan på 130 km

26 06 463 "William" morfar till 80 11 0063 "Elias" 60:e plats 130 km.

Weili Loft
China
Tisdagen den 8/11 var det åter igen ett träningsläpp på Weili Loft i Kina.  4568 ungar startade, först hem bland de Svenska duvorna var
80 11 0058 "Rasmus" (Lasse Löfgren) som placerade på en 162:a plats. Andra Svenska duvan 80 11 0072 tillhörde också den Lasse Löfgren och fick placering 756, tredje Svenska ungen var Lars Åke Nilssons 13 11 409.   

80 05 545 "Matrix" far till 80 11 0058 "Rasmus"

WORLD CHAMPION
FCI Race 
Thailand 2011

Situationen i Thailand är som vi alla sett på nyheterna inte bra, ovanligt mycket regn med stora översvämningar som följd.
Vädret där har givetvis påverkat träningstiderna för våra duvor.
Organisationen har nu fastslagit datum för semifinalerna till följande dagar.
16:e november 200 km
23:e november 250 km
30:e november 300 km
Finalerna kommer att gå som planerat 9:e december från
KHON KHEN 400 km
NONG KAI     520 km

Ni kan följa alla resultat på följande länk:
Weili Loft
China
Söndagen den 30/10 var det åter igen ett träningsläpp på Weili Loft i Kina, denna gång 98 km.  4621 ungar startade. 
Först hem var 80 11 0058 "Rasmus" (Lasse Löfgren) som placerade sig på en 362:a plats, och 11:e plats europeiska duva, sju minuter efter första duvan. Andra duvan bland de Svenska duvorna var Lars Åke Nilssons 13 11 409 på en 1311:e plats och även tredje Svenska duvan tillhörde Lars Åke Nilsson som fick en 1640:e plats.
Efter en knapp timme var 4000 duvor tillbaks på slaget.

80 05 545 "Matrix" (son "Elfpender Wittebek" x "Witooge 5x3")
far till 80 11 0058 "Rasmus"

Weili Loft
China
Fredagen den 28/10 åter igen ett träningsläpp på Weili Loft i Kina,
4650 ungar startade. Först hem var 80 11 0058 "Rasmus" (Lasse Löfgren) som placerade sig på en 294:e plats, åtta minuter efter första duvan. Andra Svenska duvan 13 11 409 (Lars Åke Nilsson) fick placeringen 1982 och tredje duvan 13 11 410 (Lars Åke Nilsson) registrerades som 2673:e duvan. Efter en knapp timme var 4262 duvor hemma igen. 

"Mimitje" mor till 80 11 0058 "Rasmus".
Mormor till "Ewa" som på förra årets finaltävling Weili Loft vinner 3:e nat och 330:e int /3741 d.

Weili Loft
China
Söndagen den 16/10 åter igen ett träningsläpp på Weili Loft i Kina,
4739 ungar startade. Först hem var 80 11 0058 "Rasmus" (Lasse Löfgren) som placerade sig på en 43:e plats, fyra minuter efter första duvan.
Elva minuter senare registreras andra Svenska duvan 80 11 0072 "Ewa" (Lasse Löfgren) placerar sig på en 219:e plats, tredje Svenska duvan blev Lars Åke Nilssons 13 11 0410 som fick en 2947:e plats.
Efter knappt två timmar var 4323 duvor hemma av de 4739 som startade. 

80 05 545 "Matrix" (son "Elfpender Wittebek" x "Witooge 5x3")
far till 80 11 0058 "Rasmus"

Weili Loft
China
Nytt träningssläpp i Weili Loft Kina i går fredag (7/10), 4761 ungar släpptes och först in bland de Svenska ungarna var 80 11 067 "Alwino" (Lasse Löfgren) andra ungen blev Lars Åke Nilssons 13 11 409 "Hampus" som i sin tur var 20 sekunder före tredje Svenska ungen 80 11 058 "Rasmus" (Lasse Löfgren).
Det blev ett lätt träningssläpp då 4555 ungar av de 4761 som släpptes var hemma inom en dryg timme.
 

Far till "Alwino"

Weili Loft
China
Så var då träningarna igång på Weili Loft Race i Kina, tredje träningen startade det 4801 ungar, först in bland de Svenska ungarna var Lars Åke Nilssons 13 11 410 som placerade sig på en 458:e plats, andra duvan var 80 11 058 "Rasmus" Lasse Löfgren som registrerades som 1088:e unge och tredje ungen in var 80 11 072 "Ewa"  Lasse Löfgren som kom in på en 1320:e plats.  

Far till 80 11 072 "Ewa"

Thailand World Champion
Khonkhen
400 km
Slagrapport 3 oktober
Följande Svenska duvor är kvar:

ALVAR & YONNE STAFS11-20-138Sweden
ALVAR & YONNE STAFS11-20-140Sweden
HENRIK H. TANGS11-26-238Sweden
HENRIK H. TANGS11-26-247Sweden
HENRIK H. TANGS11-26-252Sweden
HENRIK H. TANGS11-26-255Sweden
JOAKIM WAHLUNDS11-20-415Sweden
KENNETH-PETER BJORKS11-20-210Sweden
KENNETH-PETER BJORKS11-20-224Sweden
LARS NILSSONS11-13-411Sweden
LARS NILSSONS11-13-418Sweden
LARS NILSSONS11-13-421Sweden
LARS NILSSONS11-13-423Sweden
LARS NILSSONS11-13-424Sweden
LARS NILSSONS11-13-428Sweden
LARS NILSSONS11-13-429Sweden
LARS NILSSONS11-13-430Sweden
LARS NILSSONS11-13-441Sweden
LARS NILSSONS11-13-446Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-45Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-46Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-49Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-56Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-57Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-61Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-63Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-68Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-73Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-78Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-166Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-169Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-170Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-176Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-189Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-190Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-192Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-193Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-195Sweden
MIHAJLOVIC SAVAS11-20-544Sweden
MIHAJLOVIC SAVAS11-20-567Sweden
PETER NUMANS11-13-195Sweden
ROLF DANLKVISTS11-28-347Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-592Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-593Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-594Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-596Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-597Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-598Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-599Sweden

Thailand World Champion
Nongkai
520 km
Slagrapport 3 oktober
Följande Svenska duvor är kvar:

ALVAR & YONNE STAFS11-20-121Sweden
ALVAR & YONNE STAFS11-20-93Sweden
COLOMBIER TOUAMS11-07-0063Sweden
COLOMBIER TOUAMS11-07-0999Sweden
COLOMBIER TOUAMS11-07-1004Sweden
COLOMBIER TOUAMS11-07-1024Sweden
COLOMBIER TOUAMS11-07-1026Sweden
COLOMBIER TOUAMS11-07-1028Sweden
COLOMBIER TOUAMS11-07-1029Sweden
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-371Sweden
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-372Sweden
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-379Sweden
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-380Sweden
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-381Sweden
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-382Sweden
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-383Sweden
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-384Sweden
HENRIK H. TANGS11-26-226Sweden
HENRIK H. TANGS11-26-237Sweden
HENRIK H. TANGS11-26-241Sweden
HENRIK H. TANGS11-26-242Sweden
JOAKIM WAHLUNDS11-20-432Sweden
JOAKIM WAHLUNDS11-20-434Sweden
KENNETH-PETER BJORKS11-20-207Sweden
KENNETH-PETER BJORKS11-20-208Sweden
LARS NILSSONS11-13-412Sweden
LARS NILSSONS11-13-413Sweden
LARS NILSSONS11-13-414Sweden
LARS NILSSONS11-13-416Sweden
LARS NILSSONS11-13-417Sweden
LARS NILSSONS11-13-419Sweden
LARS NILSSONS11-13-426Sweden
LARS NILSSONS11-13-427Sweden
LARS NILSSONS11-13-442Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-48Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-52Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-60Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-62Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-64Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-66Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-69Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-74Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-77Sweden
LASSE LOFGRENS11-80-81Sweden
LEIF GLEVINS11-13-23Sweden
LEIF GLEVINS11-13-24Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-167Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-171Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-172Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-173Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-174Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-177Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-178Sweden
LEN NART SORENSSONS11-26-188Sweden
MIHAJLOVIC SAVAS11-20-545Sweden
MIHAJLOVIC SAVAS11-20-568Sweden
PETER NUMANS11-13-183Sweden
ROLF DANLKVISTS11-28-362Sweden
THOMMAS JONSSONS11-13-431Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-581Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-582Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-584Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-585Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-587Sweden
THOMMAS JONSSONS11-41-590Sweden

Emiel Denys
FCI - Ungern
2011
3:e och 4:e Essduva
Redan från första tävlingen från Budoars visade Emiel Denys sin klass genom att vinna 1:a och 2:a pris.  
Succén fortsatte ända till finalen från Malacky den 10:e september.
I finalen vinner Emiel Denys 15-16-17-22-27 och 41:a pris!
Emiel vinner också 3:e - 4:e - 16:e och 19:e pris bland Essduvorna i FCI Ungern 2011!
I många säsonger har Emiel Denys varit i toppen på FCI tävlingarna i Ungern.
Ännu en gång har Emiel bevista sin klass bland One Loft Race slagen i hela Världen!


Thailand World Champion
Khonkhen
400 km
Slagrapport 1 augusti
Följande Svenska duvor är kvar:


ALVAR & YONNE STAFS11-20-138
ALVAR & YONNE STAFS11-20-140
HENRIK H. TANGS11-26-238
HENRIK H. TANGS11-26-247
HENRIK H. TANGS11-26-252
HENRIK H. TANGS11-26-255
JOAKIM WAHLUNDS11-20-411
JOAKIM WAHLUNDS11-20-415
KENNETH-PETER BJORKS11-20-210
KENNETH-PETER BJORKS11-20-224
LARS NILSSONS11-13-411
LARS NILSSONS11-13-418
LARS NILSSONS11-13-421
LARS NILSSONS11-13-423
LARS NILSSONS11-13-424
LARS NILSSONS11-13-428
LARS NILSSONS11-13-429
LARS NILSSONS11-13-430
LARS NILSSONS11-13-441
LARS NILSSONS11-13-446
LASSE LOFGRENS11-80-45
LASSE LOFGRENS11-80-46
LASSE LOFGRENS11-80-49
LASSE LOFGRENS11-80-56
LASSE LOFGRENS11-80-57
LASSE LOFGRENS11-80-61
LASSE LOFGRENS11-80-63
LASSE LOFGRENS11-80-68
LASSE LOFGRENS11-80-73
LASSE LOFGRENS11-80-78
LEIF GLEVINS11-13-25
LEIF GLEVINS11-13-26
LEN NART SORENSSONS11-26-166
LEN NART SORENSSONS11-26-169
LEN NART SORENSSONS11-26-170
LEN NART SORENSSONS11-26-176
LEN NART SORENSSONS11-26-189
LEN NART SORENSSONS11-26-190
LEN NART SORENSSONS11-26-192
LEN NART SORENSSONS11-26-193
LEN NART SORENSSONS11-26-194
LEN NART SORENSSONS11-26-195
MIHAJLOVIC SAVAS11-20-544
MIHAJLOVIC SAVAS11-20-567
PETER NUMANS11-13-192
PETER NUMANS11-13-195
ROLF DANLKVISTS11-28-347
THOMMAS JONSSONS11-41-583
THOMMAS JONSSONS11-41-592
THOMMAS JONSSONS11-41-593
THOMMAS JONSSONS11-41-594
THOMMAS JONSSONS11-41-596
THOMMAS JONSSONS11-41-597
THOMMAS JONSSONS11-41-598
THOMMAS JONSSONS11-41-599

Thailand World Champion
Nongkai
520 km
Slagrapport 1 augusti
Följande Svenska duvor är kvar:
ALVAR & YONNE STAFS11-20-121
ALVAR & YONNE STAFS11-20-93
COLOMBIER TOUAMS11-07-0063
COLOMBIER TOUAMS11-07-0069
COLOMBIER TOUAMS11-07-0999
COLOMBIER TOUAMS11-07-1004
COLOMBIER TOUAMS11-07-1024
COLOMBIER TOUAMS11-07-1025
COLOMBIER TOUAMS11-07-1026
COLOMBIER TOUAMS11-07-1027
COLOMBIER TOUAMS11-07-1028
COLOMBIER TOUAMS11-07-1029
COLOMBIER TOUAMS11-07-1040
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-371
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-372
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-379
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-380
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-381
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-382
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-383
DESCHEEMAEKER FREDERICS11-09-384
HENRIK H. TANGS11-26-226
HENRIK H. TANGS11-26-237
HENRIK H. TANGS11-26-241
HENRIK H. TANGS11-26-242
JOAKIM WAHLUNDS11-20-432
JOAKIM WAHLUNDS11-20-434
KENNETH-PETER BJORKS11-20-207
KENNETH-PETER BJORKS11-20-208
LARS NILSSONS11-13-412
LARS NILSSONS11-13-413
LARS NILSSONS11-13-414
LARS NILSSONS11-13-416
LARS NILSSONS11-13-417
LARS NILSSONS11-13-419
LARS NILSSONS11-13-422
LARS NILSSONS11-13-426
LARS NILSSONS11-13-427
LARS NILSSONS11-13-442
LASSE LOFGRENS11-80-48
LASSE LOFGRENS11-80-52
LASSE LOFGRENS11-80-60
LASSE LOFGRENS11-80-62
LASSE LOFGRENS11-80-64
LASSE LOFGRENS11-80-66
LASSE LOFGRENS11-80-69
LASSE LOFGRENS11-80-74
LASSE LOFGRENS11-80-77
LASSE LOFGRENS11-80-81
LEIF GLEVINS11-13-23
LEIF GLEVINS11-13-24
LEN NART SORENSSONS11-26-167
LEN NART SORENSSONS11-26-168
LEN NART SORENSSONS11-26-171
LEN NART SORENSSONS11-26-172
LEN NART SORENSSONS11-26-173
LEN NART SORENSSONS11-26-174
LEN NART SORENSSONS11-26-175
LEN NART SORENSSONS11-26-177
LEN NART SORENSSONS11-26-178
LEN NART SORENSSONS11-26-188
MIHAJLOVIC SAVAS11-20-545
MIHAJLOVIC SAVAS11-20-568
PETER NUMANS11-13-183
PETER NUMANS11-13-193
ROLF DANLKVISTS11-28-362
THOMMAS JONSSONS11-13-431
THOMMAS JONSSONS11-41-581
THOMMAS JONSSONS11-41-582
THOMMAS JONSSONS11-41-584
THOMMAS JONSSONS11-41-585
THOMMAS JONSSONS11-41-587
THOMMAS JONSSONS11-41-589
THOMMAS JONSSONS11-41-590

EMIEL DENYS
FCI RACE DERBY
LUZENS PORTUGAL
2:a semifinal
One Loft Race säsongen har startat bra för Emiel Denys, första FCI rankade semifinalen gick av stapeln i södra Portugal (Algarve).
Emiel vinner där 2:a pris med 3011536 11.
Far: 3007127 07 "Black Boy 127"
Farfar: 3100860 00 "Black Boy 860" som är far till:
1:a FCI Catalunya -05
1:a FC St Vincent -06
13:e int St Vincent-06
1:a Princes Cup Thailand -06
Farfar till:
 9028613 05
1:a Int Tulle -06
3010885 10
3:e pl FCI Ungern
3009944 09
13:e FCI Ungern-09
Morfar till:3010523 10
27:e FCI ungern-10
Farmor: 3203561 03 "Witoog Witkop"
Mor: 3009894 09 "Daughter Papa Schumi"
Morfar: 3303993 98 "Papa Schumi" (son "5x3") far till:
"Schumi"
4:e nat Castres -03
29:e int Castres -02
39:e int Dax-02
22:e nat Dax -02
55:e int Dax -03
29:e nat Dax -03
167:e nat dax -01
Mormor: 3004778 04 "Dochter Adonis"

Farfar till 2:a pl FCI Luzens Portugal
(far till min avelshona "Black Lady 365"

Morfar till 2:a pl FCI Luzens Portugal
(Helbror till min stamhona "Witooge 5x3")